Dette er andre del av et større arbeide, der første del sto i forrige nummer av Lov og Rett, som handler om hvordan bankenes finansieringsmodell skaper finansiell usikkerhet. Denne artikkelen handler om de nyere tiltakene for å styrke bankenes soliditet og likviditet, med hovedvekt på sikringsordningene for innskudd. En hovedtese er at disse skaper eksplisitte og implisitte statsgarantier for bankene og deres kreditorer, som vesentlig har styrket bankenes konkurranseposisjon og bidratt til dramatisk kredittvekst. Dette har ytterligere svekket den finansielle stabiliteten.

Nøkkelord: bail-in, bail-out, banksikringsordning, BRRD, Innskuddsgarantidirektivet, Krisefondet, Krisehåndteringsdirektivet, løpetidstransformasjon