Vi er vant med å skille mellom positive og negative tiltak, men har dette skillet egentlig noe motstykke i virkeligheten? I denne artikkelen argumenterer jeg for at ordet «tiltak» i Grunnloven § 112 må forstås slik at det omfatter både aktive handlinger og avståelser. Jeg forklarer også hvorfor jeg mener dette er en tolkning som gjør at bestemmelsen henger bedre sammen og blir sterkere.

Nøkkelord: Grunnloven, Grunnloven § 112, klimasøksmålet, miljørett, negative og positive tiltak, rettighet, tiltaksplikt