Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 327-352)
av Knut Bergo
Sammendrag

Dette er andre del av et større arbeide, der første del sto i forrige nummer av Lov og Rett, som handler om hvordan bankenes finansieringsmodell skaper finansiell usikkerhet. Denne artikkelen handler om de nyere tiltakene for å styrke bankenes soliditet og likviditet, med hovedvekt på sikringsordningene for innskudd. En hovedtese er at disse skaper eksplisitte og implisitte statsgarantier for bankene og deres kreditorer, som vesentlig har styrket bankenes konkurranseposisjon og bidratt til dramatisk kredittvekst. Dette har ytterligere svekket den finansielle stabiliteten.

(side 353-378)
av Clement Endresen & Gjermund Aasbrenn
Sammendrag

Høyesterett har nylig iverksatt tiltak for å sikre et bedre grunnlag for utmåling av erstatning for sakskostnader. Forfatterne redegjør for relevant bakgrunnsmateriale og hovedtrekkene i tiltakene.

Kommentar
(side 379-385)
av Marius Gulbranson Nordby
Sammendrag

Vi er vant med å skille mellom positive og negative tiltak, men har dette skillet egentlig noe motstykke i virkeligheten? I denne artikkelen argumenterer jeg for at ordet «tiltak» i Grunnloven § 112 må forstås slik at det omfatter både aktive handlinger og avståelser. Jeg forklarer også hvorfor jeg mener dette er en tolkning som gjør at bestemmelsen henger bedre sammen og blir sterkere.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon