Artikkelen handler om bankenes finansieringsmodell og sentrale rolle i økonomien, og de utfordringer dette skaper for finansiell stabilitet. Andre del, som kommer i neste nummer av Lov og Rett, handler om hvordan sikringsordningene for bankene fungerer som eksplisitte og implisitte statsgarantier som forstyrrer kapitalmarkedene og øker den finansielle ustabiliteten.

Nøkkelord: bail-in, bail-out, banksikringsordning, BRRD, Innskuddsgarantidirektivet, Krisefondet, Krisehåndteringsdirektivet, løpetidstransformasjon