Det oppleves en klar trend mot mer institusjonell voldgift. Den internasjonale tilpasningen har kommet raskere enn den langvarige ad hoc-tradisjonen først kunne tilsi. Som et ledd i denne utviklingen har OCC utarbeidet nye regler for voldgift og mekling. I denne artikkelen går forfatterne gjennom de viktigste endringene og setter avveiningene som derigjennom er foretatt, inn i et bredere tvisteløsningsperspektiv.