At løsøre kan være eierløst, er ikke uvanlig. Men kan man i våre dagers gjennomregulerte samfunn stå overfor fast eiendom som må betegnes som eierløs? I artikkelen gjennomgås en rekke situasjoner der denne betegnelse kan tenkes å dukke opp.