Artikkelen omhandler lov om endring av juridisk kjønn (nr. 46 2016) og tar opp forskjellige juridiske problemstillinger den medfører eller kan medføre. Artikkelens hovedpoeng er at lovforarbeidene unngår å diskutere slike spørsmål, og at det kan skape vanskeligheter for dem som berøres av loven.