Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 391-411)
av Petter Kristiansen Arnesen, Henrik Litleré Bentsen & Gunnar Grenstad
Sammendrag

Økende saksmengde og internasjonaliseringen av retten utfordrer domstolenes effektivitet og organisering. Høyesterett peker på at komplekse saker presser domstolens kapasitet og kan utfordre kvaliteten på dommene. Artikkelen diskuterer sammenhengen mellom sakskompleksitet og arbeidsmengde i Høyesterett. Økt arbeidsmengde per sak skyldes blant annet internasjonalisering av rettskildene og anker fra Borgarting lagmannsrett.

(side 412-424)
av Erlend Malde
Sammendrag

Artikkelen drøfter ulike problemstillinger knyttet til panteloven § 6-4 (1) annet punktum om legalpant for boomkostninger ved tredjemannspant. Artikkelen inneholder videre en kritisk analyse av begrunnelsen for bestemmelsen og -reiser spørsmål ved om det er nødvendig eller hensiktsmessig å ha en slik bestemmelse.

Vitenskapelig publikasjon
(side 425-453)
av Stefán Már Stefánsson
Sammendrag

I denne artikel drøftes beføjelser og grænser for EU’s og EØS-aftalens institutioners magtudøvelse. Det indebærer at artiklen belyser de virkemidler som EU-retten og specielt dens institutioner har for at sikre at medlemsstaterne opfylder deres retslige forpligtelser. Artiklen fokuserer dog samtidigt på medlemsstaternes muligheder til at kontrollere at EU’s institutioner ikke overskrider deres magtbeføjelser. Tilsvarende problemer behandles i EØS-sammenhæng.

   Det er ikke omtvistet at medlemsstaterne med disse internationale instrumenter har afgivet en stor del af deres suverænitet til internationale institutioner til gavn for formål som de mener er i deres interesse. Men der findes grænser for disse afgivelser og de medfølgende magtbeføjelser og magtudøvelser. Magtudøvelse på et internationalt niveau som overskrider disse grænser, kan sikkert være af stor bekymring for medlemsstaterne og i mange tilfælde føre til at demokratiske principper bliver tilsidesat. Hovedformålet er at behandle disse problemer og samtidig at give en indikation på hvem der har den endelige beslutningsmyndighed, EU (EØS) eller medlemsstaterne.

7-2018, vol 57

www.idunn.no/lor

Redaktør

Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

Redaksjonssekretær

Postdoktor ph.d. Markus Jerkø

Redaksjonskomité

Advokat dr. juris Knut Bergo

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius

Advokat ph.d. Marius Emberland

Sivilombudsmann dr. juris Aage Thor Falkanger

Høyesterettsadvokat Arne Fliflet

Advokat Gudmund Knudsen

Senioradvokat dr. juris Anne-Karin Nesdam

Professor ph.d. Jon Petter Rui

Advokat dr. juris Anders Ryssdal

Advokat Siri Teigum

Professor ph.d. Ørnulf Øyen

Sats: Laboremus Sandefjord ASISSN online: 1504-3061DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon