Offentlige oppdragsgivere er i kontrakter som er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser, pålagt dels omfattende plikter til å sikre lønns- og arbeidsvilkår som tilfredsstiller visse minstekrav. Den faktiske etterlevelsen av disse pliktene har imidlertid vist seg å være liten. Spørsmålet artikkelen behandler, er om manglende etterlevelse av lønns- og arbeidsvilkår fra oppdragsgivers side i offentlige kontrakter vil kunne utgjøre en «vesentlig endring», og dermed en ulovlig direkte anskaffelse som må kunngjøres på ny. Konkurrerende leverandører vil særlig ha interesse i å sørge for håndhevelse av minstekrav til lønns- og arbeidsvilkår når oppdragsgiver ikke selv oppfyller sine plikter.