Artikkelen drøfter noen problemstillinger som oppstår i grenselandet mellom reglene om korrupsjon og påvirkningshandel. Grensen mellom reglene er ikke klart opptrukket i teori og praksis. Dette problematiseres ved korrupsjon gjennom bruk av mellomledd.