Artikkelen gir en omtale og vurdering av Høyesteretts avgjørelse om lovvalget for en norsk sjømanns arbeidsforhold. Den norske arbeidsgiver hadde bestemt at sjømannen skulle tjenestegjøre på et innbefraktet skip som i det alt vesentlige seilte i norsk farvann. Resultatet ble anvendelse av flaggets lov, som her var antiguansk.