September 1942 sto 44 personer tiltalt i Ålesund byrett for demonstrasjoner til fordel for den avsatte Kong Haakon 7. Alle ble frifunnet. Dette vakte sterke reaksjoner i NS-ledelsen, og dommerne ble arrestert og bragt til statspolitiet i Oslo til avhør. Demonstrasjonene 3. august 1942 var landsomfattende. Hvorfor kom det til sak i Ålesund? Hvorfor frifant retten de tiltalte? Hvorfor ble ikke dommerne utsatt for sterkere reaksjoner enn de ble? Hvilke juridiske og etiske valg står en dommer overfor når loven strider så sterkt mot folks rettsoppfatning? Disse spørsmålene søkes besvart i artikkelen.