Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 65-66)
av Gudmund Knudsen
(side 67-87)
av Torstein Frantzen
Sammendrag

Norge står i en språklig brytningstid der innflytelsen fra engelsk slår inn overalt i samfunnet. Dette får også betydning for rettsspråket. I Norge anvendes en rekke rettskilder skrevet på engelsk. Det gjelder blant annet rettsregler, avgjørelser og juridisk teori. Domstollovens regler om rettsspråket er over 100 år gamle og modne for revisjon. Kravene til tolking og oversettelse bør presiseres. Det bør utredes om engelsk skal gis en særstilling blant fremmedspråkene. Hovedregelen er at staten bærer kostnadene til tolking og oversettelse for private parter i sivile tvister. Det bør muligens innføres en mer restriktiv regel.

Vitenskapelig publikasjon
(side 88-111)
av Hans Petter Graver
Sammendrag

September 1942 sto 44 personer tiltalt i Ålesund byrett for demonstrasjoner til fordel for den avsatte Kong Haakon 7. Alle ble frifunnet. Dette vakte sterke reaksjoner i NS-ledelsen, og dommerne ble arrestert og bragt til statspolitiet i Oslo til avhør. Demonstrasjonene 3. august 1942 var landsomfattende. Hvorfor kom det til sak i Ålesund? Hvorfor frifant retten de tiltalte? Hvorfor ble ikke dommerne utsatt for sterkere reaksjoner enn de ble? Hvilke juridiske og etiske valg står en dommer overfor når loven strider så sterkt mot folks rettsoppfatning? Disse spørsmålene søkes besvart i artikkelen.

Skal ikke «barnets beste» leses bokstavelig?
– En kritikk av HR-2017-2015-A «Jakob-saken»
Vitenskapelig publikasjon
(side 112-128)
av Markus Jerkø
Sammendrag

Artikkelen kritiserer Høyesteretts forståelse av «barnets beste» i HR-2017-2015-A «Jakob-saken». I denne avgjørelsen behandles «barnets beste» som en rettslig standard, som tar farge av juridiske retningslinjer. Det argumenteres for at dette er et brudd med Høyesteretts tidligere praksis, samt med menneskerettighetene, og at det korrekte må være å lese uttrykket bokstavelig – som en menneskelig standard.

2-2018, vol 57

www.idunn.no/lor

Redaktør

Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

Redaksjonssekretær

Postdoktor ph.d. Markus Jerkø

Redaksjonskomité

Advokat dr. juris Knut Bergo

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius

Advokat ph.d. Marius Emberland

Sivilombudsmann dr. juris Aage Thor Falkanger

Høyesterettsadvokat Arne Fliflet

Advokat Gudmund Knudsen

Senioradvokat dr. juris Anne-Karin Nesdam

Professor ph.d. Jon Petter Rui

Advokat dr. juris Anders Ryssdal

Advokat Siri Teigum

Professor ph.d. Ørnulf Øyen

Typeset: Laboremus Sandefjord ASISSN online: 1504-3061DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon