Artikkelen tar for seg den praktiske situasjon at det ved forbrukerkjøp rettes direktekrav på et tidspunkt hvor den absolutte reklamasjonsfristen i det tidligere ledd er utgått. Problemstillingen aktualiserer spørsmålet om hvor langt reklamasjonsfristene egentlig strekker seg i favør av forbrukeren. Dette spørsmålet har det vist seg å være delte meninger om.