Hvilken rådighet arbeidsgivere får over oppfinnelser som de ansatte gjør, reguleres av nokså komplekse regelsett. Lov om oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere er viktig, men reglene om vern av bedriftshemmeligheter gjør at arbeidsgiverens posisjon er betydelig sterkere enn man kan få inntrykk av ved bare å lese arbeidstakeroppfinnelsesloven. Den ansatte som gjør en oppfinnelse, kan bare håpe på personlige inntekter av betydning dersom oppfinnelsen skulle ha en verdi virkelig utenom det vanlige.