I denne artikel behandles spørgsmålet om, hvorvidt der ud fra den af Court of Abitration for Sport (CAS) udviklede retspraksis kan udledes nogle generelle kontraktretlige principper for internationale sportskontrakter. Forfatteren lægger i fremstillingen til grund, at der med grundlag i CAS’ retspraksis kan opstilles en række almengyldige regler og kontraktretlige principper, der gælder for internationale sportskontrakter.