Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Ansattes oppfinnsomhet – bedrifters hemmelighold
Forholdet mellom arbeidstakeroppfinnelsesloven og vernet for bedriftshemmeligheter
Vitenskapelig publikasjon
(side 3-18)
av Harald Irgens-Jensen
Sammendrag

Hvilken rådighet arbeidsgivere får over oppfinnelser som de ansatte gjør, reguleres av nokså komplekse regelsett. Lov om oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere er viktig, men reglene om vern av bedriftshemmeligheter gjør at arbeidsgiverens posisjon er betydelig sterkere enn man kan få inntrykk av ved bare å lese arbeidstakeroppfinnelsesloven. Den ansatte som gjør en oppfinnelse, kan bare håpe på personlige inntekter av betydning dersom oppfinnelsen skulle ha en verdi virkelig utenom det vanlige.

Vitenskapelig publikasjon
(side 19-36)
av Simon Juul Pedersen
Sammendrag

I denne artikel behandles spørgsmålet om, hvorvidt der ud fra den af Court of Abitration for Sport (CAS) udviklede retspraksis kan udledes nogle generelle kontraktretlige principper for internationale sportskontrakter. Forfatteren lægger i fremstillingen til grund, at der med grundlag i CAS’ retspraksis kan opstilles en række almengyldige regler og kontraktretlige principper, der gælder for internationale sportskontrakter.

Vitenskapelig publikasjon
(side 37-64)
av Even Johannes Karsrud
Sammendrag

Artikkelen tar for seg den praktiske situasjon at det ved forbrukerkjøp rettes direktekrav på et tidspunkt hvor den absolutte reklamasjonsfristen i det tidligere ledd er utgått. Problemstillingen aktualiserer spørsmålet om hvor langt reklamasjonsfristene egentlig strekker seg i favør av forbrukeren. Dette spørsmålet har det vist seg å være delte meninger om.

1-2018, vol 57

www.idunn.no/lor

Redaktør

Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

Redaksjonssekretær

Postdoktor ph.d. Markus Jerkø

Redaksjonskomité

Advokat dr. juris Knut Bergo

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius

Advokat ph.d. Marius Emberland

Sivilombudsmann dr. juris Aage Thor Falkanger

Høyesterettsadvokat Arne Fliflet

Advokat Gudmund Knudsen

Senioradvokat dr. juris Anne-Karin Nesdam

Professor ph.d. Jon Petter Rui

Advokat dr. juris Anders Ryssdal

Advokat Siri Teigum

Professor ph.d. Ørnulf Øyen

Typeset: Laboremus Sandefjord AS

ISSN online: 1504-3061

DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon