Artikkelen gir en oversikt over noen snubletråder ved sakskostnadsavgjørelser i sivile saker. Perspektivet er dommerens, men fremstillingen er relevant også for advokater som opptrer for retten i sivile saker.