Artikkelen drøfter hvorvidt forbudet mot bruk av kunstig lys i viltloven § 20 omfatter bruk av restlysforsterkere («nattkikkert») eller termiske sikter/kamera (kamera som gir et bilde av omgivelsene basert på deres varmeutstråling). Lov, lovforarbeidene og rettspraksis fra det første forbudet mot kunstig lys i 1899 og frem til siste lovendring i 2014 gjennomgås, og artikkelforfatteren konkluderer med at det i alle fall fra et strafferettslig perspektiv ikke er hjemmel for å anse slike hjelpemidler som omfattet av viltloven § 20.