Retting er den primære misligholdsbeføyelsen i entrepriseforhold. Dersom det hefter mangler ved entreprenørens arbeider, kan byggherren som utgangspunkt kreve at entreprenøren retter manglene for egen regning. I tillegg kan rettingsbeføyelsen gjøres gjeldende av entreprenøren som defensiv beføyelse for å avverge byggherrens øvrige misligholdskrav. Problemstillingen som skal behandles i denne artikkelen, er om byggherren mister sitt mangelskrav dersom han urettmessig nekter entreprenøren å utbedre, eller om han i et slikt tilfelle fortsatt vil kunne ha et erstatnings- eller prisavslagskrav i behold.