Partene i forretningslivet velger ofte voldgift som tvisteløsningsmekanisme. Det er imidlertid ikke alltid like mye diskusjon om voldgiftsklausulen som andre deler av partenes avtale. Artikkelen gir en innføring i forskjellene mellom ad hoc og institusjonell voldgift, inkludert en innføring i noen av voldgiftsinstituttene med størst sakstilfang. Flere av disse instituttene har fått nye regler det siste året, senest ICC fra 1. mars 2017, noe som aktualiserer temaet.