Lakseoppdrett, som er fullstendig dominerende innen akvakulturnæringen, har hatt en eventyrlig utvikling, men med betydelige ulemper og risiko for en rekke verneverdige interesser – det viktigste stikkord er miljøskader. I artikkelen beskrives hvorledes de betydelige økonomiske verdier som er knyttet til oppdrett av laks, kan tjene som sikkerhetsgrunnlag – innenfor de rammer som det offentlige regelverk setter.