Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 257-258)
av Aage Thor Falkanger
(side 259-280)
av Thor Falkanger
Sammendrag

Lakseoppdrett, som er fullstendig dominerende innen akvakulturnæringen, har hatt en eventyrlig utvikling, men med betydelige ulemper og risiko for en rekke verneverdige interesser – det viktigste stikkord er miljøskader. I artikkelen beskrives hvorledes de betydelige økonomiske verdier som er knyttet til oppdrett av laks, kan tjene som sikkerhetsgrunnlag – innenfor de rammer som det offentlige regelverk setter.

Vitenskapelig publikasjon
(side 281-298)
av Anett Beatrix Osnes Fause
Sammendrag

I artikkelen drøftes det hvorvidt reguleringen av skattemyndighetenes adgang til å iverksette kontroll er i samsvar med de formelle og materielle krav til hjemmelsgrunnlag for inngripende myndighetshandlinger som oppstilles i Grunn-loven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Vitenskapelig publikasjon
(side 299-317)
av Henrik Vaaler
Sammendrag

EMK artikkel 13 gir personer som har vært utsatt for konvensjonskrenkelser, rett til et effektivt botemiddel på nasjonalt nivå. For å være effektivt må botemidlet kunne gi reparasjon. Artikkelen redegjør for når reparasjonen må bestå i erstatning for ikke-økonomisk tap, og hvilke følger det får for ansvarsgrunnlaget i nasjonal rett. Avslutningsvis går artikkelen inn på norsk rett, og fastlegger når artikkel 13 bør kunne anvendes direkte som erstatningsgrunnlag for norske dom-stoler.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon