Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 131-158)
av Maria Astrup Hjort
Sammendrag

Tvisteloven kapittel 28 om bevissikring utenfor rettssak er et kapittel som ikke har fått oppmerksomhet ved evalueringen av loven. I denne artikkelen belyses en rekke forhold som tilsier at kapittelet bør undergis en revisjon. Funnene er kommet frem gjennom forfatterens doktorgradsarbeid.

Vitenskapelig publikasjon
(side 159-177)
av Magne Strandberg
Sammendrag

Tvistelovens regler om bevissikring utenfor rettssak blir stadig viktigere i praksis. Slike saker anlegges stadig oftere, og sakene krever stadig mer tid og penger. Ofte kreves omfattende argumentasjon om rettslige spørsmål frem mot en bevissikringskjennelse, og gjennomføring av kjennelsen krever ofte involvering av namsmann, teknisk personell og dommere. Ofte blir det også uenighet om hvem som skal bære sakskostnadene. Etter en spesialregel i tvisteloven §28-5 (1) er hovedregelen at den som begjærer bevissikring, må bære alle kostnader, men dersom motparten ikke har medvirket til bevissikringen, kan kostnadsansvaret helt eller delvis endres etter § 28-5 (2). Et problem i bevissikringssakene er at § 28-5 bare regulerer noen få sakskostnadsspørsmål, og det kan bli aktuelt å vurdere hvorvidt § 28-5 kan suppleres av de alminnelige sakskostnadsreglene i tvisteloven kapittel 20. Og hvis det senere blir en rettssak om det materielle kravet, kan det hende at den som måtte dekke kostnadene i bevissikringssaken, krever disse dekket under realitetssaken.

Vitenskapelig publikasjon
(side 178-192)
av Maria Astrup Hjort
Sammendrag

Hvem skal sortere, og hvordan skal det sorteres? Dette er aktuelle spørsmål både i bevissikringssaker og ved beslag inneholdende taushetsbelagt informasjon etter straffeprosessloven. Forfatteren foretar en komparativ analyse av de to sakstypene vedrørende spørsmålet om håndtering av digitalt lagret materiale.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon