Artiklen omhandler EFTA-domstolens rådgivende udtalelse i sag E-17/15. Henvisning til EFTA-domstolen opstod i sagsøgers anmodning til myndighederne om tilladelse til import af en vis mængde frisk kød. Ifølge islandsk lov er kødimport betinget av krav om fremskaffelse af tilladelse og nedfrysning en bestemt tid. Sagsøgers anmodning blev ikke efterkommet. Grunden til Islands holdning i sagen, og de gældende islandske regler generelt, er de særlige forhold for de islandske husdyrbestande, på grund af langvarig isolation og følsomhed for epidemier. Fremover er der hensyn til folkesundheden i almindelighed, som kunne lide skade ved import af frisk kød. Striden mellem parterne var herefter om de islandske regler strider mod EØS-aftalen.