Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 525-565)
av Clement Endresen
Sammendrag

I artikkelen søkes belyst de særlige utfordringer domstolene har ved anvendelsen av Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Det understrekes videre at hensynet til maktfordelingen mellom statsmaktene ikke må tapes av syne ved anvendelsen av konvensjonen. Et hovedsynspunkt er ellers at den positivitet som konvensjonen rimeligvis møtes med, ikke må stenge for motforestillinger. Dette søkes belyst med eksempler fra praksis.

Vitenskapelig publikasjon
(side 566-588)
av Markus Hoel Lie
Sammendrag

Temaet for artikkelen er virkninger av overskridelse av personelle kompetanseregler i kommunen. Problemstillingen har fått fornyet aktualitet etter at et enstemmig Høyesterett 29. februar i år kom til at Bremanger kommune var bundet av avtaler med en bank om finansielle instrumenter på tross av at rådmannen ved signering av avtalene hadde overskredet kommunens finansreglement. Avtalene påførte kommunen risiko for å lide et betydelig økonomisk tap. Kommunen ble ansett bundet fordi den for sent fremsatte ugyldighetsinnsigelsen etter at den ble klar over det forhold som ble anført å medføre ugyldighet. Artikkelen analyserer den passivitetsregel som kom til anvendelse i dommen. Itillegg analyseres dommen i lys av læren om kombinasjonsfullmakt. Temaet er også aktuelt fordi Kommunelovutvalget i forslag til ny kommunelov har fremsatt tre alternative forslag til hvordan personell kompetanseoverskridelse ved formuerettslige disposisjoner i kommunen skal løses. Forslagene analyseres og kritiseres.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon