Denne artikkelen reflekterer rundt EFTA-domstolens rettspraksis og dens økonomiske tilnærming til både konkurranserettslige og ikke-konkurranserettslige saker. Innenfor konkurranseretten tar artikkelen for seg EFTA-domstolens praksis om kollektive forhandlinger, den rettslige prøvingens omfang, prøvingen av bøtesaker, saksøkere i erstatningssaker som opptrer som privat påtalemyndighet, møterett for internadvokater og fordeling av tidsluker i lufthavner. Artikkelen går så over til betydningen av økonomi utenfor konkurranseretten i viktige saker fra EFTA-domstolen om påfølgende kontrakter etter direktivet om virksomhetsoverdragelse, forbrukervernet i Internett-æraen, statlige spillmonopoler og prinsippet om erstatningsansvar – unngåelse av moralsk risiko. Artikkelen avslutter med en vurdering av EFTA-domstolens økonomiske tilnærming ved avgjørelsen av ulike rettslige spørsmål, der hver sak vurderes for seg.