I formidlingsøkonomien er forretningsmodellen normalt basert på at det ikke gjelder noe arbeidsgiveransvar for de personene som tilbyr arbeid i formidlingsløsningen. Artikkelen reiser spørsmålet om det likevel gjelder arbeidsgiveransvar. Med utgangspunkt i «taxi-selskapet» Uber behandler forfatteren arbeidsgiverplikter etter skatte-, trygde- og arbeidsrettslige regler. Artikkelen viser at Ubers sjåføravtaler ligger nær regulære arbeidsavtaler, og at Uber har enkelte arbeidsgiverplikter selv om avtalene er oppdragsavtaler. Dette illustrerer også nyansene i arbeidsgiverbegrepet og behovet for klargjørende lovendringer.