Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 457-458)
av Anne-Karin Nesdam
(side 459-483)
av Carl Baudenbacher
Sammendrag

Denne artikkelen reflekterer rundt EFTA-domstolens rettspraksis og dens økonomiske tilnærming til både konkurranserettslige og ikke-konkurranserettslige saker. Innenfor konkurranseretten tar artikkelen for seg EFTA-domstolens praksis om kollektive forhandlinger, den rettslige prøvingens omfang, prøvingen av bøtesaker, saksøkere i erstatningssaker som opptrer som privat påtalemyndighet, møterett for internadvokater og fordeling av tidsluker i lufthavner. Artikkelen går så over til betydningen av økonomi utenfor konkurranseretten i viktige saker fra EFTA-domstolen om påfølgende kontrakter etter direktivet om virksomhetsoverdragelse, forbrukervernet i Internett-æraen, statlige spillmonopoler og prinsippet om erstatningsansvar – unngåelse av moralsk risiko. Artikkelen avslutter med en vurdering av EFTA-domstolens økonomiske tilnærming ved avgjørelsen av ulike rettslige spørsmål, der hver sak vurderes for seg.

Vitenskapelig publikasjon
(side 484-503)
av Marianne Jenum Hotvedt
Sammendrag

I formidlingsøkonomien er forretningsmodellen normalt basert på at det ikke gjelder noe arbeidsgiveransvar for de personene som tilbyr arbeid i formidlingsløsningen. Artikkelen reiser spørsmålet om det likevel gjelder arbeidsgiveransvar. Med utgangspunkt i «taxi-selskapet» Uber behandler forfatteren arbeidsgiverplikter etter skatte-, trygde- og arbeidsrettslige regler. Artikkelen viser at Ubers sjåføravtaler ligger nær regulære arbeidsavtaler, og at Uber har enkelte arbeidsgiverplikter selv om avtalene er oppdragsavtaler. Dette illustrerer også nyansene i arbeidsgiverbegrepet og behovet for klargjørende lovendringer.

Vitenskapelig publikasjon
(side 504-516)
av Erik Søndenaa & Martin Spro
Sammendrag

Artikkelen analyserer alle dommene fra Lovdata der psykisk utviklingshemming og straffeloven § 56 c er nevnt. I perioden 2002–2014 er det registrert 84 slike saker. Hensikten med gjennomgangen har vært å finne hva slags saker som forekommer hyppigst, hvordan retten behandler dem, og hvorvidt lovparagrafen har noen betydning hva straffeutmåling angår.

(side 517-519)
av Kåre Lilleholt
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon