Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 395-404)
av Geir Ulfstein
Sammendrag

I denne artikkelen drøftes betydningen i norsk rett av praksisen fra de globale menneskerettslige overvåkningsorganene. Det hevdes at Høyesterett generelt bør være positivt innstilt til å legge denne praksisen til grunn. Samtidig bør det anvendes en kritisk holdning. Men da må dette skje ut fra de folkerettslige prinsippene som gjelder for traktattolkning.

(side 405-413)
av Cecilie Østensen Berglund
Sammendrag

Artikkelen bygger på et foredrag holdt under Ryssdal-seminaret i november 2015. Formålet var den gang å gi dommere i ting- og lagmannsrett en oversikt over FNs menneskerettslige traktatorganer og en innføring i hvordan man kan finne frem i mangfoldet av traktatorganenes praksis. Denne innfallsvinkelen er videreført i artikkelen. Målgruppen er aktører i domstolene som ikke har inngående kunnskap om FNs traktatorganer.

(side 414-423)
av Anders Ryssdal
Sammendrag

Artikkelen tar opp hvordan advokater arbeider med menneskerettssaker i nasjonale domstoler og internasjonale traktatorganer. Den bygger på innlegg holdt på Pluricourts’ seminar om traktatorganer i november 2015.

(side 424-442)
av Marius Emberland
Sammendrag

Artikkelen gir en oversikt over alle individklagesaker som er ført mot Norge for FNs menneskerettighetskomiteer. Oversikten er ment å være uttømmende og bygger på en gjennomgang av databasen til kontoret for FNs høykommissær for menneskerettigheter og Regjeringsadvokatens arkiv. Totalt foreligger 32 klagesaker, hvorav fire som ennå er til behandling. Artikkelen avsluttes med noen refleksjoner i lys av den foreliggende praksis.

(side 443-454)
av Gunnar Grendstad, William R. Shaffer & Eric N. Waltenburg
Sammendrag

Når det foreligger prinsipiell enighet om at en dommers grunnholdninger kan påvirke dommerens avgjørelse i den enkelte sak, er det viktig å gå fra prinsipiell enighet til empiriske undersøkelser. Advokatundersøkelsen 2011 frambrakte robuste resultater for høyesterettsdommernes plassering langs en ideologisk dimensjon.

(side 455-456)
av Wiggo Storhaug Larssen & Torstein Frantzen
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon