Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 259-282)
av Arnfinn Bårdsen
Sammendrag

De nordiske høyesterettene er i dag mer rendyrkede prejudikatdomstoler. Dreiningen i høyesterettenes funksjon gjennom de siste tiårene gir grunn til refleksjon og diskusjon. Artikkelen bygger på et foredrag på Nordisk høyesterettsdommerseminar, som i 2016 ble avholdt i Høyesteretts hus i Oslo.

Vitenskapelig publikasjon
(side 283-301)
av Halvard Haukeland Fredriksen
Sammendrag

Artikkelen gjennomgår erfaringene med Høyesteretts storkammer i de åtte år som nå er gått siden ordningen ble innført. Det påvises at bruken av storkammeret langt på vei synes å ha kommet i tillegg til plenumssakene, ikke som en erstatning for dem. På denne bakgrunn drøftes det om storkammeret har funnet sin plass mellom avdelingene med fem dommere og Høyesterett i plenum, samt hva som kan gjøres for at storkammeret i årene fremover skal kunne leve opp til intensjonene bak ordningen.

(side 302-328)
av Jens Edvin A. Skoghøy
Sammendrag

Høyesteretts funksjon har endret seg betydelig i løpet av de to siste decennier, og særlig etter at tvisteloven trådte i kraft i 2008, er Høyesteretts rolle som prejudikatsdomstol blitt rendyrket. I denne artikkelen gjennomgår forfatteren hvilke saker Høyesterett tar til behandling, og hvordan Høyesterett rent praktisk arbeider. Som den store hovedregel tar Høyesterett bare til behandling anker som reiser prinsipielle rettsspørsmål.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon