Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 193-196)
av Sverre Blandhol & Inge Lorange Backer
(side 196-201)
av Ingvald Falch
(side 202-206)
av Sven Eriksrud
(side 216-223)
av Margrethe Buskerud Christoffersen
(side 224-229)
av Fredrik Bøckman Finstad
(side 245-256)
av Anne Robberstad
Sammendrag

Høyesteretts egenproduserte motto «rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling» analyseres i lys av endringer i tvistemålsloven, straffeprosessloven og tvisteloven. En gjennomgang av forarbeider til menneskerettsloven og grunnlovsreformen i 2014 viser at det ikke er grunnlag for en påstand om at Stortinget har lagt hovedansvaret for gjennomføringen av våre menneskerettslige forpliktelser til domstolene, slik Anine Kierulf har hevdet i Lov og Rett nr. 3 for 2016.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon