Artikkelen gjennomgår ulike metodiske innvendinger mot en spørreundersøkelse som ble gjennomført med sikte på å kartlegge norske høyesterettsdommeres politiske ståsted.