Den nye finansforetaksloven viderefører norske reguleringstradisjoner i en ny tid for finansnæringen. Denne artikkelen gir en introduksjon til loven og diskuterer enkelte mer overordnede problemstillinger knyttet til reguleringsbehov og EØS-tilpasning.