Artikkelen tar for seg avbestillingsregelen i NS 8406 punkt 28 tredje ledd: «Dersom reduksjonen [av entreprenørens samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider] blir 15 % eller mer, anses hele reduksjonen som delvis avbestilling.» Det undersøkes om mengdeavvik som oppfyller vesentlighetskravet i punkt 19.1 fjerde ledd, kan tas i betraktning ved vurderingen etter punkt 28, ettersom de utgjør en endring etter endringsbestemmelsen. Forfatteren konkluderer med at slike mengdeavvik kan tas i betraktning ved vurderingen etter punkt 28, og kommer med synspunkter på hvordan en slik regel skal praktiseres.