Arvelovutvalget har fremlagt forslag til ny arvelov. Det påpekes i artikkelen at forslaget inneholder et kontroversielt forslag om å utvide ektefelles og samboers arverett. Det påvises at regler i tråd med forslaget vil medføre en sterk svekkelse av stillingen til avdødes særkullsbarn. Livsarvingene, ikke minst avdødes særkullsbarn, har en utsatt stilling ved uskifte. Etter artikkelforfatterens mening fremmer ikke utvalget forslag til regler som bøter på dette.