Artikkelen gjennomgår avgjørelser fra EFTA-domstolen og EU-domstolen fra 2013 som vedrører de fire friheter og allmenne rettsgrunnsetninger i EØS-retten.