Utstedere av finansielle instrumenter notert på et regulert marked er forpliktet til å offentliggjøre innsideinformasjon til markedet etter hvert som denne oppstår. Denne artikkelen tar opp spørsmålet om hvorvidt brudd på den løpende informasjonsplikten, ved unnlatelse av å offentliggjøre informasjon, kan innebære markedsmanipulasjon. Etter forfatterens syn taler både rettsøkonomiske hensyn og de relevante rettskilder mot en slik løsning.