Undersøkelser viser at færre enn halvparten av alle advokater kan betegnes som gode forhandlere. Videre viser undersøkelser store variasjoner i det resultatet advokater kommer frem til i forhandlinger. Et interessant spørsmål er derfor: Hva kjennetegner advokater som er gode forhandlere? I denne artikkelen ses det nærmere på dette spørsmålet.