Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 125-126)
av Arne Fliflet
(side 127-146)
av Jon Bing
Sammendrag

Personvernlovgivningen regulerer behandlingen av personopplysninger. Men databehandling kan lett flyttes. Helt fra man fikk slik nasjonal regulering, har det derfor vært en målsetning å hindre omgåelse ved å regulere overføring av personopplysninger til utlandet. Sentralt i denne diskusjonen har vært å hindre overføring til stater som ikke «sikrer en forsvarlig behandling av opplysningene», og kriteriene for at behandlingen er forsvarlig, har vært diskutert. Mindre oppmerksomhet har knyttet seg til selve overføringen – hva representerer en for personvernlovgivningen, og spesielt den norske personopplysningsloven, relevant overføring til utlandet? Artikkelen argumenterer for at tolkningen knyttes til den behandlingsansvarliges ansvar og instruksjonsmyndighet.

(side 147-165)
av Per Johnny Olsen
Sammendrag

I forbindelse med behandling av erstatningskrav med bakgrunn i en personskade vil medisinsk sakkyndige ha en sentral rolle både i forhold til om erstatningsplikt foreligger, og erstatningsutmålingen. På områder der den medisinske forskningen spriker, har Høyesterett uttalt at det må legges vekt på «allment akseptert medisinsk viten». Spørsmålene som drøftes i artikkelen, er hva dette kravet nærmere innebærer, og hvilken betydning dette har i erstatningssaker.

(side 166-184)
av Per M. Ristvedt
Sammendrag

Undersøkelser viser at færre enn halvparten av alle advokater kan betegnes som gode forhandlere. Videre viser undersøkelser store variasjoner i det resultatet advokater kommer frem til i forhandlinger. Et interessant spørsmål er derfor: Hva kjennetegner advokater som er gode forhandlere? I denne artikkelen ses det nærmere på dette spørsmålet.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon