Ansattevalgte styremedlemmer står i en særstilling som begrunner en egen drøftelse av deres taushetsplikt. De ansattevalgte styremedlemmene har en lojalitetsplikt mot selskapet samtidig som de skal representere de ansatte. Spørsmålet er hvordan man harmoniserer denne «doble lojalitetsplikten» ved en eventuell motstrid. Temaet illustrerer motsetningen og samspillet mellom selskapsrett og arbeidsrett.