Mer enn 40 prosent av jordbruksarealet drives av en leietager – i det overveiende antall tilfeller som tilleggsjord. Især for å gjøre det lettere for den som driver jordbruksjord, å bli eier av slik tilleggsjord.