Forfatterne kommenterer Markus Hoel Lies artikkel i Lov og Rett, 2012 s. 407 flg. og fremhever at den klare hovedregelen nå er at erstatningskrav basert på ugyldige forvaltningsvedtak må begrunnes i arbeidsgiveransvaret. Forfatterne mener det ikke er grunnlag for å begrense rekkevidden av Rt. 2010 side 291 (Vangendommen) til kun å gjelde plan- og bygningsretten eller kommunalt ansvar.