Artikkelen omhandler virkningen av en inntatt hardship-klausul, når denne underkastes en rettstradisjon som allerede regulerer klausulens tema. Det problematiseres hvilke virkninger hardship-klausulen har for anvendelsen av norsk bakgrunnsrett, og hvilken innvirkning bakgrunnsretten har for at klausulen kan virke etter sitt formål. Artikkelen fokuserer på hardship-klausulenes forhold til prinsippet om misforholdsbegrensning, med en kortere behandling av forholdet til avtaleloven §36.