I lys av den senere tids utvikling tar artikkelen for seg hva som karakteriserer ulike typer av skatteparadis, i hvilken grad skatteparadisregler kan forsvares, hvordan skatteparadis kan utnyttes av skattyterne – lovlig og ulovlig – og hvilke mottiltak som er aktuelle fra ikke-paradisstater. Artikkelen avsluttes med noen refleksjoner over i hvilken grad bruk av skatteparadis kan forsvares. Et gjennomgående tema er at spørsmålet om informasjonsutveksling står sentralt.