En fruktbar debatt om Høyesteretts politiske funksjon må inkludere analyser av dommernes grunnholdninger. En ekspertundersøkelse blant Norges advokater med møterett for Høyesterett gir et gyldig mål på dommernes ideologi. Advokatenes vurderinger av dommernes plasseringer på den politiske høyre-venstredimensjonen er derfor et uttrykk for den alminnelige rettsoppfatningen om høyesterettsdommernes politiske grunnholdninger. Resultatene fra advokatundersøkelsen avdekker høyesterettsdommernes ideologiske posisjoner og demonstrerer koblinger mellom dommerbakgrunn og ideologi.