I klagesakene Personvernnemnda behandlet fra 2001 til 2010, ble Datatilsynets vedtak omgjort helt eller delvis i ca. 50 prosent av tilfellene. Tilsynets argumentasjon har systematisk slagside ved at viktige samfunnsmessige hensyn ikke vektlegges tilstrekkelig ved lovtolkningen. Dette viser at Datatilsynets lovtolkning er for restriktiv og bør justeres.