Frem til 2005 hadde helsepersonellet plikt til å holde sædgivers identitet hemmelig ved assistert befruktning. I bioteknologiloven fra 2003 ble barnet gitt rett til å få opplysninger om sædgivers identitet. Etter bioteknologiloven har verken foreldre eller staten plikt til å informere barnet om at det ble unnfanget ved donorsæd. Det skal også velges en sædgiver med samme fysiske karakteristika som den juridiske faren. Barnet vil da i mange tilfeller være uvitende om at den juridiske faren ikke er den biologiske faren. Retten til kunnskap om opphav blir dermed uten betydning for mange barn unnfanget ved donorsæd.