Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 317-318)
av John Asland
(side 319-335)
av Tore Schei
Sammendrag

Artikkelen tar for seg på hvilke måter Høyesterett har en politisk funksjon. Problemstillingen drøftes og belyses gjennom eksempler fra rettspraksis, blant annet om Høyesteretts rolle i rettsutviklingen og Høyesteretts kontroll med de andre statsmaktene. Forfatteren behandler også betydningen av dommernes personlige verdigrunnlag og yrkesbakgrunn og spørsmålet om politiske elementer ved Høyesteretts virksomhet bør få betydning for rekruttering og utnevnelse av dommere.

(side 336-354)
av Hans Peder Hvide Bang
Sammendrag

Artikkelen gir en introduksjon til den norske lovgivningen om mattrygghet, med vekt på hygieneregelverket. Lovgivningen om mat, eller «Food Law», regulerer matbransjen på tvers av landegrensene, fra primærprodusenter, transportører, foredlere, restauranter osv., frem til forbruker. E.coli utbruddet i 2006 viste at rettsområdet er aktuelt i Norge. Mattilsynet vedtok 1. mars 2010 et omfattende regelverk, «Hygienepakken» som oppfordrer alle aktører i matbransjen til å utarbeide egne bransjeretningslinjer for å forhindre smitte.

(side 355-372)
av Torstein Frantzen
Sammendrag

Frem til 2005 hadde helsepersonellet plikt til å holde sædgivers identitet hemmelig ved assistert befruktning. I bioteknologiloven fra 2003 ble barnet gitt rett til å få opplysninger om sædgivers identitet. Etter bioteknologiloven har verken foreldre eller staten plikt til å informere barnet om at det ble unnfanget ved donorsæd. Det skal også velges en sædgiver med samme fysiske karakteristika som den juridiske faren. Barnet vil da i mange tilfeller være uvitende om at den juridiske faren ikke er den biologiske faren. Retten til kunnskap om opphav blir dermed uten betydning for mange barn unnfanget ved donorsæd.

(side 373-379)
av Georg Fr. Rieber-Mohn
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon