I artikkelen kommenteres den såkalte «Huleboerdommen» fra 2010, hvor det overordnede rettslige spørsmålet var om vilkår fastsatt med grunnlag i den ulovfestede vilkårslæren kan hjemle tvang mot pasienter innlagt ved en helseinstitusjon.